Coaching en empowermenttraining

De coaching en empowermenttraining wordt op maat aangeboden en is gericht op het versterken van de eigen kracht, talentontwikkeling, verbinding en samenwerking. Door te inspireren worden nieuwe inzichten ontwikkeld die daarna praktisch worden vertaald in ontwikkelings- of actieplannen.

De coaching is vooral gericht op individuele ontwikkeling, de empowermenttraining wordt in kleine groepen gegeven. Dat kan een bestaand team zijn  maar ook een groepje deelnemers dat eenzelfde vraag heeft.

Naast theorie wordt er onder andere gebruik gemaakt van: visualisatie- en ontspanningsoefeningen, gesprekstechniek, persoonlijke presentatie, kernkwaliteiten en van inzichten uit de natuur .

Alle coaching en trainingen worden afgesloten met een persoonlijk actieplan (PAP) of persoonlijk- ontwikkelingsplan (POP).

Voor wie:

 • Mensen die zijn vastgelopen in hun werk of moeite hebben hun plek in de samenleving te vinden.
 • Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt die willen / moeten participeren in de samenleving of betaald werk moeten vinden
 • Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en vanwege hun leeftijd moeilijk nieuw werk kunnen vinden.
 • Managers en medewerkers van dienstverlenende organisaties die werkzaam zijn in buurten en wijken
 • Bewoners en bewonersgroepen die samen willen bouwen aan een mooie en veilige buurt of wijk

Uw vraag

 • Als woningbouwcorporatie willen wij graag onze bewoners meer bij elkaar betrekken en activeren?
 • Als gemeente willen wij graag bewoners en organisaties met elkaar verbinden?
 • Wij willen graag mensen met een uitkering weer actief laten deelnemen aan de samenleving?
 • Hoe kan ik als oudere werknemer weer zin geven aan mijn leven en werk vinden?
 • Hoe kan ik mijn droom waarmaken?

Empowermenttrainingen

“Een stevige basis voor jonge moeders”

In samenwerking met Stichting Buurvrouwennetwerk Gaasperdam heeft Work in Light een training ontwikkeld die jonge moeders handvatten biedt voor verantwoord gedrag, op voeding en volwaardige participatie in de maatschappij

De training is in 2014 ontwikkeld en twee keer aangeboden. Er hebben 30 jonge moeders aan deelgenomen.

Oriëntatie ondernemerschap   “Ondernemende vrouwen”

Ondernemer worden en zijn is een serieuze aangelegenheid. Het vraagt bepaalde kwaliteiten zoals: zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, organiseren en plannen en netwerken. In 6 bijeenkomsten, elk van 3 uur, leren de deelnemers over de verschillende aspecten van ondernemerschap en ondernemer zijn. De training is bedoeld voor vrouwen die nog niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

In 2014 ontwikkelt samen met Stichting Buurvrouwennetwerk Gaasperdam . De training is in november gestart met 15 deelnemers.

Partners

Work in Light werkt graag samen met andere organisaties binnen haar netwerk.

 • Stichting Buurvrouwennetwerk Gaasperdam
 • Being Involved
 • Meer Maatjes
 • Huis van Gaven (in ontwikkeling)

empowerment en participatie