Missie en Visie

Missie

Een bijdrage leveren aan de realisatie van een verlichte(re) samenleving waar mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen en zich door samenwerking met elkaar verbinden.

Visie

De wereld is in beweging, er is veel onrust. Bevolkingsgroepen die lang vreedzaam naast elkaar hebben geleefd komen soms meer tegenover elkaar te staan. Voor veel mensen lijkt of de wereld steeds chaotischer wordt.

Zekerheden die tot voor kort vanzelfsprekend waren zijn dat niet meer. Veel mensen raken hun werk kwijt en anderen doen werk waar zij niet gelukkig mee zijn. Mensen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen

Deze periode van onrust en veranderingen biedt echter ook veel kansen. Juist een periode van relatieve schaarste biedt mogelijkheden om talent en kracht te ontwikkelen en er op een creatieve wijze mee om te gaan.

Door zich met elkaar te verbinden kunnen mensen elkaar helpen. Door als werkzoekende kennis, werkervaring, levenservaring en talent te verbinden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Organisaties die medewerkers meer bij hun plannen betrekken merken dat veranderingsprocessen soepeler verlopen.

Ieder mens heeft kracht en talent in zich, ongeacht werkervaring en / of opleiding, die nuttig en nodig en inzetbaar is. Het bouwen aan een verlichtere samenleving is alleen mogelijk door verbinding en door mensen de mogelijkheid te gevenĀ  mee te doen.

empowerment en participatie