Over mij

Work in Light.

Licht maakt zichtbaar, geeft kracht, transformeert. Voor mij als zelfstandig professional gaat het hierbij om het zichtbaar maken,  versterken en het ontdekken en ontwikkelen van talent in mens, organisatie en samenleving.

Stella Meulenbelt

Mijn loopbaan begon in 1978 na het behalen van mijn diploma aan de Bibliotheek- en Documentatieakademie in Den Haag. Ruim 20 jaar ben ik werkzaam geweest in de bibliotheeksector als bibliothecaris, projectmanager, manager en directeur. Mensen adviseren, stimuleren hun talent te ontwikkelen stonden daarbij centraal evenals samenwerking met andere organisaties. Een groot deel van mijn toenmalige werk vond plaats in aandachtswijken met veel problematiek en diversiteit.

Mijn interesse en betrokkenheid bij de samenleving heb ik verder ontwikkeld door de HBO opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming en de studie Maatschappelijke vraagstukken en beleid aan de Vrije Universiteit.

Daarna ben ik gaan werken voor een management en consultancybureau waar ik diverse opdrachten heb gedaan op het gebied van wijkontwikkeling en participatie. Vanaf 2009 ben ik werkzaam geweest in een grote gemeente op het gebied van wijkaanpak, wijkontwikkeling, emancipatie, kleinschalig ondernemerschap en participatie.

Na 36 jaar in loondienst wilde ik mijn kennis, levens- en werkervaring op eigen wijze voor anderen inzetten en heb ik gekozen voor zelfstandig ondernemerschap. Ik ben een positief denkend  mens en beschik over een brede maatschappelijke kennis. Ik ben niet alleen een doener, maar vooral ook een schakel die verschillende partijen kan verbinden.

Inspiratie

In mijn leven en werk speelt zingeving een belangrijke rol. De behoefte om de gebaande paden te verlaten en mijn eigen weg te gaan. Te kijken op een dieper niveau wat je als mens beweegt en het besef dat wij mensen, hoe verschillend ook, onderling met elkaar verbonden zijn. Een leven dat gevuld is, het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan het grote geheel.

Mijn inspiratie vind ik bij denkers die over de zin van het leven schrijven. Over de onderlinge verbondenheid tussen mensen en de verbondenheid tussen mens en natuur. Ook de wijsheid van de oorspronkelijke volkeren van Noord en Zuid-Amerika vormen voor mij een bron van inspiratie. Wijsheid die in onze Westerse maatschappij zeer toepasbaar is. Schrijvers als Jamie Shams en Alberto Villoldo laten dat ook in hun boeken zien. Mijn inspiratie wil ik ook graag met anderen delen.

empowerment en participatie